Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Krajina pro rodiče i děti

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 31.08.2015
Částka: 140 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Rodiče a jejich děti jsou z našich zkušeností zatím málo oslovenou skupinou v rámci aktivní ochrany přírody a krajiny. Cílem je vytvořit či prohloubit jejich vztah k přírodě, a to aktivním zapojením rodičů do péče o cenné louky a programem pro děti.