Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 15.04.2015 – 31.05.2015
Částka: 132 234 Kč
Organizace: Liga otevřených mužů

Projekt přispívá ke sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zapojení mužů do prevence domácího násilí a násilí na ženách a dětech v Norsku a v ČR, prostřednictvím dvoudenní studijní návštěvy expertů organizace Liga otevřených mužů (LOM) v Norsku. Projekt zahrne pracovní schůzky s norskými organizacemi a institucemi zabývajícími se prevencí domácího násilí, prací s osobami obtížně zvládajícími svou agresivitu a genderovou rovností. Studijní cesta bude připravena ve spolupráci s norskou genderovou organizací Reform. Výstupem projektu bude zvýšení kapacit šesti expertů organizace LOM a odborné konzultace poskytnuté norskými organizacemi Reform, Alternativ til Vold a Centre for Research on Gender Equality (Kjernemiljø for likestillingsforskning – CORE).