Rekonstrukce státu: bilance a příprava předvolebního hodnocení

Datum realizace: 1. 3. 2015 - 28. 2. 2016
Částka: 500000 Kč
Organizace: Frank Bold Society

Předkládaný projekt navazuje na běžící projekt „Rekonstrukce státu – Rok druhý” podpořený Fondem Otakara Motejla v roce 2014/15. Cílem Rekonstrukce státu je ve spolupráci s nevládními organizacemi, občany, odborníky a dalšími partnery prosadit přijetí devíti zákonů proti systémové politické korupci v České republice. V rámci podávaného projektu chceme pokračovat v práci na prosazování zbývajících zákonů, zejména se chceme zasadit o přijetí kvalitního zákona o registru smluv, financování politických stran, střetu zájmů a rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, u kterých je k tomu v roce 2015 reálná příležitost. Během projektu připravíme dále koncept předvolebního hodnocení pro volby v roce 2017, který otestujeme a v závislosti na výsledku představíme politikům i veřejnosti. Budeme také pokračovat v navazování a udržování partnerství s protikorupčními organizacemi a podporovateli Rekonstrukce státu z řad byznys partnerů i občanů.