Už jsme trochu dál

Datum realizace: 31. 1. 2015 - 28. 2. 2015
Částka: 30000 Kč
Organizace: Občanské sdružení TAP

Jsme občanské sdružení které dlouhodobě pracuje s osobami s tělesným postižením. Chceme informovat širokou veřejnost o integraci a sociální inkluzi v naší české společnosti. V souvislosti s nedávnými výroky Miloše Zemana vnímáme nyní zvýšený zájem veřejnosti o problematiku procesů integrace a inkluze. Myslíme si, že je potřeba říct jasně, že v ČR se sociální inkluze a integrace koná, a že se koná úspěšně. Proto požádáme v Praze, na Václavském náměstí koncert známé kapely z Jedličkova ústavu – The Tap Tap doplněný doplněný o pozitivní příklady z různých oblastí integrace a inkluze v celé ČR.