Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpora odborné veřejnosti při propagaci inkluzivního vzdělávání

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.05.2015
Částka: 350 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání o. s.

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora implementace inkluzivního vzdělávání (dále také IV) ve vzdělávacím systému ČR, v rámci předkládaného projektu bude tohoto cíle dosahováno prostřednictvím síťování neziskových organizací a zástupců odborné veřejnosti, koordinací a realizací advokačních aktivit směrem k MŠMT a dalším subjektům státní správy a samosprávy.