Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Spektrum rozvoje žen

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 128 076 Kč
Organizace: Spiralis, z.s.

Spektrum rozvoje žen je platforma podporující rozvoj a vzdělávání žen – lídryň společensky prospěšných aktivit.
V současné době realizuje tyto aktivity:

1.Síťování a propojování komerčního, veřejného a neziskového sektoru s cílem sdílet znalosti, zkušenosti a hodnoty a tím přispívat k rovným příležitostem. Zapojujeme experty ze všech oblastí, kteří pomáhají ženám s profesním i osobním rozvojem.

2.Setkávání členů platformy nad aktuálními tématy – sociální podnikání, ženský leadership, řízení formou councilových kruhů, metoda mapování kompetencí CH-Q, aj.

3.Roční vzdělávací program pro ženy ve vedení NNO – LEADERSHIP ACADEMY- zaměřený na osobní rozvoj, profesionalizaci a posilování společenského vlivu. Ženy čerpají podporu expertních mentorů v tématech leadership, strategie organizace, vedení týmu, osobní značka, PR, marketing, fundraising.

Tyto aktivity, které nyní rozvíjíme na národní úrovni, chceme rozšířit o mezinárodní spolupráci. Chceme se seznámit s norskými organizacemi a metodami rozvoje žen, které se jim osvědčily, a nabídnout jim členství v naší Platformě. Hledáme norského partnera do mezinárodního projektu.