Rovnost žen a mužů ve veřejném životě – inspirace z Norska

Datum realizace: 9. 3. 2017 - 31. 5. 2017
Částka: 131186 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Cílem projektu byla výměna zkušeností mezi českými a norskými expertkami a experty ve dvou oblastech, na které se Fórum 50 % dlouhodobě zaměřuje – zastoupení žen a mužů v politice a zohledňování potřeb žen a mužů na lokální úrovni.
Díky studijní cestě do Norska obohatily tři pracovnice Fóra 50 % své znalosti o genderové rovnosti v severských zemích, jež měly většinou zprostředkované ze zahraniční literatury, o praktickou rovinu a o konkrétní příklady dobré praxe. Setkaly se například s norskou komunální političkou Anne-Mette Øvrum, s členkou nedávno vzniklého politického uskupení Feministická iniciativa Linou Alvarez Reyes či s Goro Ree-Lindstad, ředitelkou Centra pro genderovou rovnost v norském Hamaru.
Získané poznatky dostala k dispozici česká veřejnost prostřednictvím dvou tematických blogů. Příklady dobré praxe byly navíc zapracovány do obsahu tří vzdělávacích programů, tudíž se poznatky ze studijní cesty v nadcházejících letech dostanou také k relevantním klíčovým aktérům: politickým stranám, političkám a politikům, zástupkyním a zástupcům měst a obcí, veřejné správě.