Genderová rovnost v norské praxi – studijní cesta

Datum realizace: 9. 3. 2017 - 31. 5. 2017
Částka: 131120 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Část expertního týmu organizace Gender Studies se zúčastnila studijně-pracovní cesty do Norska s cílem rozšířit své vědomosti a know-how.
Účastnice navázaly nové kontakty a prohloubily dosavadní, podrobněji diskutovaly s norskými kolegyněmi o systémových opatřeních v boji proti genderovému znevýhodňování a diskriminaci. Důraz kladly zejména na témata a otázky z oblasti rodinné politiky, trhu práce a zaměstnanosti, genderově senzitivního vzdělávání, genderového mainstreamingu, zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a násilí na ženách v internetovém prostředí.
Organizační zázemí na norské straně poskytla Kancelář veřejné ochránkyně práv pro rovnost a antidiskriminaci, sídlící v Oslu, a částečně též Centrum pro genderovou rovnost v Hamaru. Během individuální části programu odbornice navštívily také Norskou konfederaci odborových svazů v Oslu, kde diskutovaly o možnostech sociálního dialogu při snižování rozdílu v odměňování žen a mužů. Po ukončení cesty se zaměřily také na možnosti uplatnění získaných informací a dobré praxe v českém prostředí.