Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 09.03.2017 - 31.05.2017
Částka: 104 142 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Projekt je zaměřený na přenos norských zkušeností a dobrých praxí v oblasti rovných příležitostí do České republiky, a to především v oblastech 1) advocacy u těch skupin, které se nedokáží obhájit samy; 2) gender mainstreaming v obcích a 3) gender pay gap. K tomu dojde především během studijní cesty zástupkyň české nevládní organizace SIMI do Norska, v jejímž rámci se za podpory Nadace Open Society Fund Praha a jejího norského partnera The Norwegian Equality and Anti-Discrimination Ombud (LDO) setkají s vybranými místními odborníky a aktéry pro danou oblast. Součástí projektu je i pokračování v rozvoji spolupráce české organizace SIMI s jejími dosavadními norskými partnery z předešlých realizovaných projektů z podpory Norských grantů. Nabyté poznatky a zkušenosti z Norska budou posléze využity při výzkumné, advokační a mediální činnosti organizace SIMI v českém a evropském prostředí.