Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Studijní cesta – Genderově podmíněné násilí z pohledu norských expertů a expertek

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 07.03.2016 - 30.06.2016
Částka: 132 500 Kč
Organizace: proFem, konzultační středisko pro ženské projekty

Cílem projektu je poznat a inspirovat se know-how norských organizací i státních institucí, které mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti boje proti genderově podmíněnému násilí. Chceme obohatit a rozšířit naše znalosti v této oblasti, zejména v oblasti domácího násilí a sexuálního násilí a aplikovat využitelné postupy a instituty v naší práci.
Plánujeme navštívit 2 neziskové organizace zaměřující se na boj proti domácímu a sexuálnímu násilí. Chceme se zaměřit především na jejich práci s klientkami a klienty, na to, jak funguje spolupráce s policií, s institucemi pro sociálně-právní ochranu dětí a se zdravotnickými zařízeními a také na know-how týkající se organizačních záležitostí.
Dále se chceme seznámit s legislativní úpravou týkající se genderově podmíněného násilí, s poznatky a problémy v oblasti soudnictví a se zdravotnickou podporou obětí. Plánujeme navštívit síť azylových domů a výzkumné středisko, které sleduje a vyhodnocuje statistická data. Aktivity budeme realizovat formou workshopů a seminářů s norskými experty a expertkami a návštěvou příslušných organizací a institucí. Program nám pomůže zajistit partnerská organizace SEIF.