Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Za inspirací pro práci s mládeží: otevřít obzory genderově netradičních oborů

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.08.2015 – 30.11.2015
Částka: 120 000 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Studijní a pracovní cesta bude sloužit k zvýšení vědomostních kapacit a know-how žadatele. Cílem této cesty je přinést nové metody práce s mládeží do českého prostředí. Klíčovým tématem je podpora pronikání dívek a chlapců do genderově netradičních oborů, jako jsou například technická a průmyslová výroba, stavebnictví, pečovatelství a vzdělávání. Dalším cílem je posílení mezinárodní spolupráce a rozšíření sítě kontaktů o norské partnery, které mohou svou činností a posláním sloužit jako příklad dobré praxe.