Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Ženy bez domova se vzdělávají v oblasti násilí na ženách

Rok udělení podpory: 2016
Datum realizace: 01.03.2016 - 30.06.2016
Částka: 129 095 Kč
Organizace: Jako doma - Homelike

V rámci sebepodpůrné skupiny projektu Společně jako doma bez násilí vznikla užší skupina čtyř žen, které se rozhodly pomáhat dalším ženám bez domova. Vzhledem k tomu, že tyto ženy mají zkušenosti s řešením krizových situací vyplývající nejen z partnerského násilí, jsou terénními poradkyněmi s přímou praxí. Často je pro ženy, které zažily násilí, podpůrné si popovídat o své situaci a zjistit, že v podobné situaci se dříve ocitl i někdo jiný.
Tyto čtyři ženy úspěšně prošly rekvalifikačním kurzem „pracovnice v sociálních službách“. V současné době spolupracují s terénní poradnou projektu a dále se vzdělávají, ať už formou stáží nebo návštěv různých organizací a seminářů.
Norsko má dlouhou historii v oblasti prevence a řešení násilí na ženách, proto je tato země nejlepší možností jak si rozšířit obzory. Terénní pracovnice se zúčastní týdenní stáže, kterou pro ně připraví organizace KUN (Centrum pro genderovou rovnost). Své zkušenosti využijí nejen ve své každodenní praxi, ale předají je i formou semináře pro sebepodpůrnou skupinu a formou reportáže do Bezdomovin. Ženy z cílové skupiny doprovodí dvě osoby z týmu v překladatelské a koordinační roli.