Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

E-aukce: nástroj pro transparentnější zadávání veřejných zakázek

Rok vydání: 2010
Organizace: Oživení, o.s.
Programová oblast: Fond Otakara Motejla
Publikace ke stažení:

Elektronické aukce, zkráceně e-aukce, jsou čím dál častěji zmiňovány v souvislosti s požadavky na efektivnější a transparentnější zadávání veřejných zakázek a jejich používání pro pořizování různých služeb a produktů se stále více šíří jak v soukromém, tak i ve veřejné m sektoru. Jako každou inovaci využívající informační technologie, i tento prostředek však provází určitá míra nedůvěry nebo naopak přehnaného očekávání. Tato publikace občanského sdružení Oživení představuje základní problematiku e-aukcí pro potřeby veřejných zadavatelů (orgánů veřejné správy), kteří v rámci růstu efektivity, transparentnosti a snižování korupčních rizik uvažují o širším zavedení e-aukcí do systému zadávání veřejných zakázek.

Publikace byla vydána s podporou Nadace OSF.