Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů

  • Rok vydání: 2009
  • Organizace: Oživení, o.s.
  • Programová oblast: Vše
  • Publikace ke stažení:

Občanské sdružení Oživení zjišťovalo, do jaké míry obce, jimž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil pokuty, řeší škody, které jim následkem protiprávního jednání jejich vlastních úředníků vznikly, a zda tyto škody po svých zaměstnancích vymáhají.

Publikace byla vydána s podporou Nadace OSF.