Legislativní možnosti podpory aktivního otcovství

Záměrem této studie autorky Lucie Kundra bylo zmapovat, jaké jsou možnosti podpory aktivního otcovství ze strany státu využívané v různých evropských zemích a navrhnout opatření, která by mohla být zavedena v České republice. Publikaci vydala Otevřená společnost, o.p.s., vydání finančně…

Gender, média a reklama

Komparativní analýza Petry Kubálkové a Terezy Wennerholm Čáslavské mapuje problematiku veřejného mediálního prostoru a genderu, shrnuje již publikované poznatky, které se týkají role médií ve společnosti, procesu stereotypizace, mediální reality a vlivu médií na sdílení hodnotových struktur ve společnosti a…

Postavení žen v penzi

Účelem analýzy autorky Míly Lukášové z Otevřené společnosti je iniciovat debatu o postavení žen v penzijním systému a upozornit na potřebu zabývat se tímto aspektem v rámci penzijní reformy. První kapitola analýzy uvádí do kontextu problematiky, identifikuje nedostatek pozornosti genderovému…

Transparentnost a důvěryhodnost výkonu spravedlnosti

Sborník z konference k situaci justice v ČR, kterou uspořádala Transparency International ČR za podpory Nadace OSF v prosinci 2008. Na konferenci vystoupili a do sborníku přispěli státní zástupci (Ivo Ištvan, Adam Bašný), soudci (Jan Vyklický), advokáti (Václav Láska, Vítězslav…

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice

Jedná se o první rozsáhlý materiál zabývající se problematikou ochrany whistleblowerů, tj. oznamovatelů nezákonného jednání, v českém prostředí. Studie Transparency International ČR představuje problematiku, mapuje praxi ochrany oznamovatelů v ČR i některé významné případy, podává výsledky průzkumu k vnímání problematiky oznamovatelů v českém…

Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů

Občanské sdružení Oživení zjišťovalo, do jaké míry obce, jimž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil pokuty, řeší škody, které jim následkem protiprávního jednání jejich vlastních úředníků vznikly, a zda tyto škody po svých zaměstnancích vymáhají. Publikace byla vydána s…

Mohu si legálně nahrát zasedání zastupitelstva?

Informační materiál z produkce občanského sdružení Oživení, který byl vydán s podporou Nadace OSF, rozebírá práva občana při snaze nahrát si průběh jednání zastupitelstva. Věnuje se také tomu, jakým způsobem je možné s pořízenou nahrávkou dále nakládat.