Legislativní možnosti podpory aktivního otcovství

  • Rok vydání: 2009
  • Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.
  • ISBN: 978-80-87110-14-0
  • Programová oblast: Ostatní
  • Publikace ke stažení:

Záměrem této studie autorky Lucie Kundra bylo zmapovat, jaké jsou možnosti podpory aktivního otcovství ze strany státu využívané v různých evropských zemích a navrhnout opatření, která by mohla být zavedena v České republice. Publikaci vydala Otevřená společnost, o.p.s., vydání finančně podpořila Nadace OSF Praha.