Klíč k posílení Integrační politiky obcí – sociální vyloučení Romů a česká společnost

  • Rok vydání: 2008
  • Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.
  • ISBN: 978-80-87110-07-2
  • Programová oblast: Ostatní Vše
  • Publikace ke stažení:

Analýza Otevřené společnosti přináší konkrétní doporučení integračních strategií. Publikace byla vytištěna v rámci projektu: Informovanost státní správy a samosprávy – klíč k posílení integrační politiky obcí, který je financován z prostředků EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a také Úřadem vlády České republiky a Nadací Open Society Fund Praha.

Publikace vznikla ve spolupráci s agenturou GAC, spol. s.r.o., vedenou sociologem Ivanem Gabalem.