Klíč k posílení Integrační politiky obcí – sociální vyloučení Romů a česká společnost

Analýza Otevřené společnosti přináší konkrétní doporučení integračních strategií. Publikace byla vytištěna v rámci projektu: Informovanost státní správy a samosprávy – klíč k posílení integrační politiky obcí, který je financován z prostředků EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a také Úřadem vlády České republiky a Nadací Open Society Fund Praha.

Publikace vznikla ve spolupráci s agenturou GAC, spol. s.r.o., vedenou sociologem Ivanem Gabalem.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance