Výstupy projektu „Dopady ekonomické krize na občanskou společnost“

Nadace OSF podpořila vypracování odborné analýzy, která identifikovala ohrožené skupiny společnosti v České republice a poukázala na příčiny dopadu krize na danou skupinu obyvatel. Analýza společnosti EEIP sloužila Nadaci OSF ke stanovení priorit pro zacílení finanční pomoci z programu Emergency Fund.

Studie „Dopady ekonomické krize na občanskou společnost“ analyzuje makroekonomické důsledky krize, zejména dopady na nezaměstnanost, HDP, splácení úvěrů a inflaci. Tyto dopady jsou ve studii dále rozebrány na úrovni jednotlivých krajů, což umožnilo identifikaci oblastí, do nichž bylo zvláště vhodné směřovat podporu z programu Emergency Fund. Studie identifikuje konkrétné skupiny osob nejvýrazněji zasažených dopady ekonomické krize a okruh činností, které mají potenciál v krátkodobém horizontu výrazně přispět k potlačení důsledků.