Gender, média a reklama

Komparativní analýza Petry Kubálkové a Terezy Wennerholm Čáslavské mapuje problematiku veřejného mediálního prostoru a genderu, shrnuje již publikované poznatky, které se týkají role médií ve společnosti, procesu stereotypizace, mediální reality a vlivu médií na sdílení hodnotových struktur ve společnosti a na genderovou socializaci.

Analýza je rozdělena na dvě části Média a jejich přístup k genderové problematice: veřejnoprávní média v ČR jejich možnosti regulace nebo přínosy samoregulace z pohledu genderu; a Gender a reklama: zobrazování žen a mužů v reklamě.

Publikaci vydala Otevřená společnost, o.p.s., vydání finančně podpořila Nadace OSF Praha.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance