Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?