Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?

  • Rok vydání: 2009
  • Organizace: Transparency International ČR
  • ISBN: 978-80-87123-08-9
  • Programová oblast: Ostatní
  • Publikace ke stažení:
Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance