Transparentnost a důvěryhodnost výkonu spravedlnosti

  • Rok vydání: 2009
  • Organizace: Transparency International ČR
  • ISBN: 978-80-87123-07-2
  • Programová oblast: občanská společnost
  • Publikace ke stažení:

Sborník z konference k situaci justice v ČR, kterou uspořádala Transparency International ČR za podpory Nadace OSF v prosinci 2008. Na konferenci vystoupili a do sborníku přispěli státní zástupci (Ivo Ištvan, Adam Bašný), soudci (Jan Vyklický), advokáti (Václav Láska, Vítězslav Dohnal, Hana Marvanová), ale i zástupci neprávnické zainteresované veřejnosti (novináři Tomáš Němeček a Marek Wollner či senátor Jaroslav Kubera) aj.