Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v České republice

  • Rok vydání: 2009
  • Organizace: Transparency International ČR
  • ISBN: 978-80-87123-10-2
  • Programová oblast: Ostatní
  • Publikace ke stažení:

Výzkumná studie Transparency International ČR je založená na souboru dat o šetřeních antimonopolního úřadu. Publikace přináší i doporučení pro zefektivnění systému zadávání veřejných zakázek. Byla vydána za podpory Nadace OSF.