Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice

Jedná se o první rozsáhlý materiál zabývající se problematikou ochrany whistleblowerů, tj. oznamovatelů nezákonného jednání, v českém prostředí. Studie Transparency International ČR představuje problematiku, mapuje praxi ochrany oznamovatelů v ČR i některé významné případy, podává výsledky průzkumu k vnímání problematiky oznamovatelů v českém prostředí a rozebírá možnosti a omezení českého právního řádu ve vztahu k ochraně oznamovatelů. Byla vydána s podporou Nadace OSF.