Zakázky malého rozsahu v České republice

  • Rok vydání: 2002
  • Organizace: Transparency International ČR
  • ISBN: 978-80-87123-12-6
  • Programová oblast: Ostatní
  • Publikace ke stažení:

Studie z dílny Transparency International ČR analyzuje situaci v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu v České republice jak z ekonomického, tak z právního hlediska. Studie doporučuje vhodný postup pro zadávání zakázek malého rozsahu, včetně obsahu příslušných metodik. Studie byla vydána za podpory Nadace OSF.