Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice

  • Rok vydání: 2010
  • Organizace: Transparency International ČR
  • ISBN: 978-80-87123-13-3
  • Programová oblast: občanská společnost
  • Publikace ke stažení:

Publikace Transparency International ČR obsahuje soubor případových studií a analytický souhrn k vládnímu pilotnímu programu partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP), zahrnující například studie k dálnici D3 nebo k „superzakázce“ na odstranění starých ekologických zátěží. Byla vydána s podporou Nadace OSF.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance