Česká justice: otázka správy a nezávislosti

  • Rok vydání: 2010
  • Organizace: Transparency International ČR
  • ISBN: 978-80-87123-15-7
  • Programová oblast: občanská společnost
  • Publikace ke stažení:

Transparency International ČR vydala za podpory Nadace OSF sborník příspěvků k největším problémům české justice a k otázkám zajištění její nezávislosti. Do sborníku přispěly především mladší osobnosti z oblasti právní praxe, mj. František Korbel, Adam Bašný, Lenka Bradáčová či Tomáš Lichovník.