Průvodce zadáváním veřejných zakázek – nové možnosti zhodnocení veřejných prostředků

  • Rok vydání: 2009
  • Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.
  • ISBN: 978-80-87110-16-4
  • Programová oblast: Ostatní
  • Publikace ke stažení:

Příručka Otevřené společnosti vznikla nejen jako příspěvek k tématu zadávání veřejných zakázek, ale od samého počátku byl tým autorů motivován snahou zviditelnit zadávání veřejných zakázek jako další nástroj podpory sociální ekonomiky. Příklady a praxe v některých členských zemích Evropské unie ukazují na úzké propojení stabilního sektoru sociálních podniků a veřejného zadávání, které tak napomáhá bezproblémovému fungování sociální ekonomiky a slaďování cílů ekonomického a sociálního rozvoje v regionech. Neopomenutelným aspektem efektivního propojení veřejného zadávání a podpory sociální ekonomiky je posilování lokálních ekonomik, především využíváním místních zdrojů, místních pracovníků a začleněním otázek etiky, ohledu ke krajině a dalším regionálním specifikům do ekonomického a veřejně-právního rámce.

Příručka byla vydána s podporou Nadace OSF.