Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

11.6.2015

Již známe výsledky grantového kola Nadačního Fondu Hyundai pro rok 2015

Již jste někdy zažili kosení luk či komunitním moštování? Jsou to akce, při kterých se sejdou místní i přespolní nejen proto, aby posekali louky či si vlastnoručně vyrobili mošt, ale také se potkali se sousedy a přáteli, které oživování starých tradic zajímá. Moštování v Ostravici, za kterým stojí občanské sdružení Obnova řemesel v Beskydech, je jedním z projektů podpořených v letošním roce z Nadačního Fondu Hyundai. V poslední celkové výzvě pro rok 2015 bylo podpořeno 15 projektů celkovou částkou 1 231 587 korun. Mezi další podpořené aktivity patří například obnova drobných tůní, o které se stará rožnovský ČSOP Salamandr anebo sběr odpadků u přístupových cest na Lysou horu v Beskydech. Sledujte webové stránky realizátorů projektů, ať vám neunikne moštování na Ostravici či jiná zajímavá akce v Beskydech.

A jaké projekty byly letos z Nadačního Fondu Hyundai podpořeny?

1/ ČSOP SALAMANDR
Název projektu: Voda v krajině Beskyd
Podpořeno částkou 155 000Kč

Cílem projektu je zachránit některé podmáčené lokality, obnovit drobné tůně se zapojením dobrovolníků a studentů škol a tím rozvíjet v lidech a společnosti vztah k přírodě a krajině.

2/ Obec Bystřice
Název projektu: Krajina Mikroregionu Bystřice-Vendryně-Nýdek očima mladé generace
Podpořeno částkou 117 000 Kč

Žáci místních škol se zapojí do fotodokumentace různých forem krajiny, jež bude dále odborně zpracována jako výukový materiál pro školy a bude tak sloužit jako námět pro možné formy nápravy poničeného životního prostředí Mikroregionu.

3/ Sdružení polské mládeže v České republice
Název projektu: Hudební zkušebna klubu “Dziupla”
Podpořeno částkou 25 000 Kč

Projekt cílí na mladé začínající hudebníky a regionální hudební skupiny, které nabídne veřejnou hudební zkušebnu v místním mládežnickém klubu v Českém Těšíně. Životaschopnost projektu bude zajištěna úhradou nákladů za provoz, které budou dále investovány do dalších aktivit sdružení.

4/ Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR
Název projektu: Čistá Lysá
Podpořeno částkou 30 000 Kč

Mladí turisté z Asociace turistických oddílů mládeže, vyčistí od odpadků 2x ročně přístupové cesty na Lysou horu v Beskydech.

5/ Obnova řemesel v Beskydech
Název projektu: Moštování
Podpořeno částkou 37 030 Kč

Spolu s kluby rodičů a místní základní školou bude v Ostravici uspořádána komunitní akce, která má za cíl oživovat dříve běžné činnosti, tj. výrobu moštů. Místní lidé se tak setkají u moštovače, vyrobí si vlastnoručně mošt, doví se o významu jabloní v zahradách a pestrému využití jablek jak v kuchyni, tak v podobě zdraví prospěšnému léku.

6/ ČSOP SALAMANDR
Název projektu: Fenomén Morávka v ohrožení
Podpořeno částkou 118 000 Kč

Cílem projektu je poukázat netradiční cestou na negativní lidské projevy v okolí unikátní řeky Morávky.
Žáci škol budou fotograficky dokumentovat okolí řeky, komiksové plakáty budou informovat veřejnost o jedinečnosti řeky. Do debaty o zvýšené ochraně okolí řeky budou vedeny rozhovory se starosty dotčených obcí.

Chrastal-Nadacni Fond Hyunday

7/ Trianon o.s.
Název projektu: Technika je hra
Podpořeno částkou 48 000 Kč

Projekt nabídne dětem a mládeži environmentální vzdělávání v inovativní podobě a to prostřednictvím aplikace nových technologií.

8/ Myslivecké sdružení Nošovice – Lhoty, o.s.
Název projektu: Přírodní ochranná bariéra proti vbíhání zvěře na komunikace v Nošovicích a okolí
Podpořeno částkou 129 845 Kč

Vzhledem k častým střetům se zvěří je záměrem projektu vybudovat přírodní bariéru keřů v oblasti průmyslové zóny Nošovice, která by Braila zvěři vběhnout na komunikaci, stejně jako umožnila svou propustností vyběhnout z vozovky ven.

9/ Purpura o.s.
Název projektu: Ke hvězdám
Podpořeno částkou 131 000 Kč

Snahou projektu je vytvořit uměleckou galerii pro umělce s autismem nebo jiným dušením či mentálním onemocněním v části depozitáře muzea Tatra v Kopřivnici

10/ Občanské sdružení ADRA
Název projektu: Dobrovolníci v domácnostech seniorů
Podpořeno částkou 40 202 Kč

Desíti osamělým seniorům, doporučenými pracovníky sociálního odboru Magistrátu Frýdek-Místek, budou v domácnostech dělat společnost proškolení dobrovolníci.

11/ Občanské sdružení Vlaský
Název projektu: Areál Domu přírody Beskyd – strategie, udržitelnost, soběstačnost
Podpořeno částkou 159 650 Kč

Areál Domu přírody Beskyd má plnit v lokalitě Morávka roli zážitkového průvodce světem přírody a pozitivně působit v rámci environmentálního vzdělání na veřejnost. Pro zajištění udržitelnosti jeho funkce a poslání bude občanské sdružení zpracovávat strategický plán se zapojením místní i širší komunity.

12/ Obnova řemesel v Beskydech
Název projektu: Dobrovolníci pro OBŘEB
Podpořeno částkou 9 860 Kč

Minulý rok občanské sdružení mapovalo výskyt suchých kamenných zdí a zanášelo fotografie a GPS souřadnice do mapy. Nyní budou dobrovolníci z vyznačených bodů vytvářet trasy, jejichž dostupnost a náročnost ověří přímo v terénu

13/ Farnost Dobratice
Název projektu: 150 let vzájemné spolupráce a jak dál?
Podpořeno částkou 100 000 Kč

Kostel v Dobraticích byl postaven před 150 lety. Při této příležitosti bude farnost usilovat o posílení angažovanosti místních lidí a zapojení širšího okruhu dobrovolníků různými společenskými, kulturními či brigádnickými aktivitami.

14/ Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Název projektu: Klub U skalického draka
Podpořeno částkou 91 000 Kč

Dobrovolníci z řad přilehlých farností, mládeže a veřejnosti se zaslouží o zvelebení prostor klubovny farnosti ve Skalici. Pracovníci budou navíc seznámeni s historií Skalice a jejími kulturními památkami.

15/ Obec Janovice
Název projektu: Mlha
Podpořeno částkou 40 000 Kč

Obec se dlouhodobě potýká se zhoršením kvality ovzduší v topné sezóně. Masivní informační kampaní, společenským tlakem a odbornou pomocí si obec klade za cíl přesvědčit domácnosti k ekologičtější formě vytápění.

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Fyzické osoby, obce, spolky a jiné organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a na projekty, …

Celý článek

14.6.2018

Známe projekty, které budou v roce 2018 podpořeny z Nadačního fondu Hyundai

Grantové kolo pro rok 2018 bylo ukončeno. Hodnotící komise zasedla 26. 5. na Krajském úřadě v Ostravě. Do grantového kola bylo přihlášeno celkem 54 projektů. Podpořeno bylo 13 projektů v …

Celý článek

19.3.2018

Otevíráme grantovou výzvu, která podpoří občanskou angažovanost nebo projekty s dopadem na místní komunitu

Otevíráme grantové kolo Nadačního fondu Hyundai pro rok 2018. Nadační fond Hyundai podporuje rozvoj občanské společnosti v Moravskoslezském kraji, zejména na územích bývalých okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Preferovány jsou obce …

Celý článek

26.6.2017

Představujeme projekty podpořené Nadačním Fondem Hyundai

Blahopřejeme těm, jejichž projekt byl podpořen. Ostatním přejeme hodně štěstí v příštím roce.  Podpořené projekty otevřeného grantového kola 2017:  1. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku Název projektu: Oživíme Faunapark a …

Celý článek