Matchingové granty ke crowdfundingovým kampaním

  • Uzávěrka: 28. 5. 2024

Nadace OSF ve spolupráci s partnery a za podpory Evropské unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) vyhlašuje grantovou výzvu programu Stronger Roots. Ve výzvě podpoříme organizace občanské společnosti z České republiky, Slovenska a Maďarska.

Cílem grantové výzvy je podpořit crowdfundingové kampaně jako jeden z nástrojů, který napomáhá k budování silných komunit podporovatelů. Vybrané organizace podpoříme matchingovým grantem ve výši částky, již vyberou ve své crowdfundingové kampani, pokud od svých podporovatelů získají alespoň 80 % své cílové částky.

V průběhu trvání projektu poskytneme podpořeným organizacím vzdělávací program zaměřený na různé aspekty crowdfundingu, díky němuž budou moci lépe plánovat a efektivněji realizovat příslušné crowdfundingové kampaně a aktivity, na které se jim podařilo získat finanční prostředky.

Podrobné informace o výzvě.