Podpoříme vaši crowdfundingovou kampaň – zažádejte si o matchingový grant!

| Aktuality | Stronger Roots

Vyhlašujeme grantovou výzvu pro organizace občanské společnosti z České republiky, Maďarska a ze Slovenska. Chcete si budovat silnou základnu podporovatelů? Podejte si do 28. května 2024 žádost o matchingový grant, kterým podpoříme vaši crowdfundingovou kampaň. 

Nadace OSF ve spolupráci s partnery a za podpory Evropské unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) vyhlašuje grantovou výzvu programu Stronger Roots. Ve výzvě podpoříme organizace občanské společnosti z České republiky, Slovenska a Maďarska. 

Cílem grantové výzvy je podpořit crowdfundingové kampaně jako jeden z nástrojů, který napomáhá k budování silných komunit podporovatelů. Vybrané organizace podpoříme matchingovým grantem ve výši částky, již vyberou ve své crowdfundingové kampani, pokud od svých podporovatelů získají alespoň 80 % své cílové částky.

V průběhu trvání projektu poskytneme podpořeným organizacím vzdělávací program zaměřený na různé aspekty crowdfundingu, díky němuž budou moci lépe plánovat a efektivněji realizovat příslušné crowdfundingové kampaně a aktivity, na které se jim podařilo získat finanční prostředky.

Žádosti se odevzdávají elektronicky prostřednictvím systému Grantys Nadace OSF. Vzor žádosti k náhledu najdete zde.

Uzávěrka pro předložení žádostí je 28. května 2024 ve 13:00. 
Informační webinář 

Na webináři shrneme základní podmínky grantové výzvy, které musejí žadatelé splnit, představíme tipy pro úspěšnou crowdfundingovou kampaň a zodpovíme otázky zájemců o podporu.
KDY: 10. dubna 2024 od 10:00 na platformě Zoom. Registrujte se zde.

Skupinové online konzultace

Na konzultacích budeme odpovídat na vaše případné otázky.

  1. 4.  2024, 10:00 – 11:30 – registrujte se zde.
  2. 5.  2024, 13:00 – 14:30 – registrujte se zde.

Individuální konzultace formou e-mailové komunikace budou probíhat do 21. 5. 2024 na adrese stronger.roots@osf.cz.

Technická podpora databáze Grantys: podpora.grantys@osf.cz, tel.: +420 226 227 733. K dispozici je do 28. 5. 2004, slouží pouze pro technické dotazy. Návod k systému Grantys naleznete zde

Kontakt

Pavlína Hořáková

stronger.roots@osf.cz

 

Program Stronger Roots financuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.