Letní česko-slovenská škola Advokačního fóra 2023

Termín: 21. – 25. srpna 2023

Kde: Resort Ohrada, Vísky 100, 679 33 Vísky u Letovic

Registrovat se můžete do neděle 11. června 2023 včetně.

Kapacita letní školy je 20 osob, z každé organizace či iniciativy se mohou přihlásit maximálně dva lidé. Vaši účast potvrdíme do pondělí 19. června.

Účastníci a účastnice si hradí ubytování ve výši 4 200,- Kč / 175 eur a cestu. Ostatní náklady (včetně plné penze) jsou hrazeny organizátory. Pokud by pro vás byla cena ubytování bariérou, ale měli byste o akci zájem, informujte nás o tom prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Na místo je možné přijet již 20. srpna v odpoledních či večerních hodinách a odjet 26. srpna dopoledne, což doporučujeme. 

Letní česko-slovenská škola Advokačního fóra má za cíl přinášet a sdílet know-how v oblasti plánování advokačních strategií, vedení občanských kampaní a mediálních dovedností, získávání finančních prostředků na advokační práci a mnoho dalšího. 

Organizátorem letní školy je Advokační fórum Nadace OSF. Hlavním partnerem letní školy je slovenská organizace VIA IURIS, která se dlouhodobě věnuje ochraně lidských práv, rozvoji demokracie, právního státu a občanské společnosti, zvyšování kvality života občanů a ochraně životního prostředí.

Hlavním smyslem této vícedenní vzdělávací akce je posílit schopnost a kapacitu organizací i jednotlivců prosazovat veřejný zájem v nejrůznějších oblastech na lokální, národní i mezinárodní úrovní: 

 • ochrana lidských práv
 • životní prostředí
 • prosazování demokratických hodnot
 • systémové změny ve vzdělávání, sociálních službách nebo zdravotnictví
 • boj s korupcí
 • komunitní rozvoj
 • ženská práva
 • ochrana menšin

….a nespočet dalších.

Letní škola je určena pro zkušenější i začínající pracovníky a pracovnice nevládních organizací a dobrovolníky, ale i pro občansky aktivní jednotlivce nebo zástupce neformálních iniciativ z České republiky a Slovenska. 

Letní škola je kombinací přednášek, debat, praktických workshopů a sdílení. Jednotlivé bloky budou provázány a poskytnou prostor pro vytvoření vlastní advokační strategie, mediálních plánů a přípravu podkladů pro získání finančních prostředků k jejich realizaci. 

V rámci letní školy klademe velký důraz na zkušenosti lektorů, lektorek a hostů, vysokou kvalitu jejich přednášek a workshopů, ale současně i na lidský a neformální přístup.  

Programové zaměření letní školy
 • vytváření advokačních strategií
 • vedení občanských advokačních kampaní
 • mediální práce
 • digitální komunikace
 • fundraising na advokační práci
 • dílčí dovednosti podporující týmovou spolupráci
 • občanská společnost a aktuální dění 

Kdo vás letní školou provede?

Petr Machálek

Petr je spolupracovník Nadace OSF a konzultantem Advokačního fóra. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Od roku 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace a soustředí se mj. na témata spojená s advokační prací a fundraisingem. Externě spolupracuje s Nadací Via jako konzultant pro lokální občanské iniciativy a učí na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně, kde dříve vystudoval sociologii a politologii.

Petr se bude lektorsky podílet na blocích týkajících se vytváření advokačních strategií, mediální práce a fundraisingu. Petr je společně s Milanem Štefancem hlavním lektorem letní školy a bude mít na starosti propojení jednotlivých bloků.

Milan Štefanec

Milan je konzultantem Advokačního fóra Nadace OSF. Od roku 1989 se podílí na činnosti občanských iniciativ, ekologických, lidskoprávních a antifašistických hnutí a iniciativ. Byl koordinátorem regionálních projektů Hnutí DUHA, v roce 1997 spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Ve své činnosti v NESEHNUTÍ i mimo něj se věnuje projektům prosazujícím systémové změny chránící a posilující práva občanů a aktivitám na podporu občanských a grassroots iniciativ v ČR i v zahraničí.

Milan se bude lektorsky podílet na blocích týkajících se vytváření advokačních strategií, mediální práce a fundraisingu. Milan je společně s Petrem Machálkem hlavním lektorem letní školy a bude mít na starosti propojení jednotlivých bloků.

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je programovým manažerem Advokačního fóra. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. Je členem správní rady Asistence o.p.s. V Nadaci Via vedl program na přípravu budoucích komunálních politiků. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora. Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde také působil řadu let jako externí pedagog.

Štěpán se bude lektorsky podílet na blocích týkajících se vytváření advokačních strategií a jednání s politiky a političkami.

Martina Břeňová

Martina se profesionálně zabývá filantropií podporující systémové změny a tématem inovativní spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru, která přináší do společnosti dlouhodobé řešení konkrétních problémů. Osm let působila jako ředitelka pro program a rozvoj soukromého Nadačního fondu Avast a podílela se mj. na strategickém rozvoji paliativní péče a jejím systémovém ukotvení v České republice.

S Martinou proběhne debata o stavu české občanské společnosti.

Katarína Batková

Katka v súčasnosti pôsobí ako výkonná riaditeľka mimovládnej organizácie so zameraním na zlepšovanie právneho štátu a oblasť životného prostredia na Slovensku VIA IURIS, vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a vzdelanie si doplnila na doktorandskom štúdiu medzinárodného a európskeho práva v Bratislave. V minulosti pôsobila ako právnička v Centre právnej pomoci, v advokátskej praxi a v parlamente sa venovala príprave legislatívnych návrhov zákonov. Od roku 2015 pôsobí v neziskovom sektore, najskôr ako riaditeľka Rady mládeže Slovenska a aktívne sa podieľa na práci Občianskej platformy pre demokraciu, ktorá zastupuje záujmy neziskového sektora voči vláde.

Katarína bude diskutovať o stave slovenskej občianskej spoločnosti.

Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára Šimáčková Laurenčíková je zmocněnkyní vlády ČR pro lidská práva a od ledna 2023 zastává funkci náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. Z pozice náměstkyně ministra podporuje vládu v otázkách adaptace a integrace příchozích prchajících před Ruskou agresí na Ukrajině. Dříve působila jako předsedkyně Výboru pro práva dítěte, byla členkou Rady vlády pro lidská práva a členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Založila Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Působila také jako gestorka agendy dětského duševního zdraví v oddělení reformy systému péče o duševní zdraví na Ministerstvu zdravotnictví.

S Klárou a Jurajem proběhne debata o stavu lidských práv, roli občanské společnosti pro kvalitu demokracie a o výzvách, které před námi v těchto oblastech stojí.

Juraj Rizman

Juraj je riaditeľom pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou v spoločnosti Post Bellum SK. Bol dlhoročným členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Pôsobil ako riaditeľ Greenpeace na Slovensku a projektový koordinátor VIA IURIS. Verejnosti je známy aj ako partner prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Saša Uhlová

Saša Uhlová je novinářka a redaktorka deníku Alarm. Dříve pracovala pro Deník Referendum a časopis Romano voďi. Píše sloupky do Salonu Práva a v minulosti psávala sloupky pro Tvar, bratislavskou Pravdu nebo Respekt. Věnuje se sociálním tématům a pracovním podmínkám. Její reportáž Hrdinové kapitalistické práce byla v rámci Novinářské ceny Nadace OSF vyhodnocena jako nejlepší reportáž roku 2017 a získala za ni také Československou cenu veřejnosti.

Se Sašou proběhne debata týkající se její práce na téma „Proč jsou všechna skutečně důležitá témata v české novinařině vnímána jako ‚měkká‘? A proč se jim většinou věnují ženy?”.

Radoslava Nováková

Radka sa venuje individuálnemu fudraisingu aktívne 10 rokov. Najväčšie skúsenosti v tejto oblasti nabrala počas práce v Amnesty International ČR, kde si prešla všetkými metódami, od koordinácie direct dialogu a telefundraisingu, po vedenie fundraisingového oddelenia. Hlavnou náplňou jej práce bolo vedenie FR tímu, kampaní, nastavovanie a riadenie procesov a stratégií, dátové analýzy a vývoj CRM. Tieto skúsenosti uplatnila v ďalšej činnosti ako konzultantka a mentorka v oblasti individuálneho fundraisingu, kampaní a nastavovania komunikačných a fundraisingových stratégií pre mnoho ďalších organizácií v ČR aj doma, na Slovensku. Momentálne pracuje ako koordinátorka fundraisingu v Saplinq o.z., koordinuje kampaň Dúhová stužka a ako fundraisingová konzultantka.

Radoslava Krylová

Radka je konzultantkou Advokačního fóra Nadace OSF. Působí také v organizaci NaZemi, kde je členkou facilitátorské skupiny, která provází skupinovými procesy a tím podporuje spolupráci, fungování, komunikaci, smysluplnou participaci lidí a akceschopnost skupin. Na facilitaci ji zajímá možnost usnadnit porozumění mezi lidmi a posilování důvěry a chuti společně růst a tvořit.

Radka povede blok zaměřený na týmovou spolupráci.

Jaroslav Valůch

Jaroslav je vedoucí projektů mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí a konfliktů.

Jaroslav povede blok týkající se strategické komunikace, včetně té digitální.

Kristina Dědečková

Kristina je koordinátorkou Letní česko-slovenské školy Advokačního fóra. Krom toho pracuje v Nadaci Via na programu Nebojme se komunální politiky a jako lektorka v organizaci Demagog, kde vede workshopy o dezinformacích a fact checkingu. Také je předsedkyní spolku Mladí občané.

V případě dotazů se na Kristinu neváhejte obrátit. Kontakt: kristina.dedeckova@osf.cz

V případě většího zájmu si organizátoři letní školy na základě přijatých přihlášek vyhrazují možnost finálního výběru účastníků a účastnic.

Letní česko-slovenská škola Advokačního fóra se mohla uskutečnit díky podpoře Nadace Via. 

Letní škola je podpořena z regionální spolupráce programů Active Citizens Fund v Česku a na Slovensku, které jsou realizovány v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice spravuje program Konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Active Citizens Fund na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerství s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.