[CROSSROADS] Open Data Expo 2022

VYSTAVOVATELÉ 

 

Navštivte nás kdykoli během konference na stánku mojeID s mobilním Czech POINTem, kde si budete moci zřídit Identitu občana, a tím si zpřístupnit on-line služby veřejné správy. Na pár kliknutí se tak přihlásíte do Portálu Občana, ePortálu ČSSZ nebo portálů zdravotních pojišťoven. Jako dárek si odsud navíc můžete odnést USB bezpečnostní klíč s NFC v hodnotě 700 Kč.

Jaké jsou novinky z data.Brno? Představíme stále rozšiřující se portfolio otevřených dat. Ukážeme nové aplikace i celou přestavbu webu data.Brno. Podělíme se o zkušenosti s novými experimentálními způsoby měření. Nastíníme další rozvoj aplikace BrnoUrbanGrid včetně implementace dat z nového sčítání. Uvidíte i netradiční využití opendat – tvorba prostředí ve hře Minecraft.

Nejnovější data mapující stav a vývoj životního prostředí v Česku na jednom místě – to je webový portál ENVIROMETR, který slouží k prezentaci dat a indikátorů životního prostředí a nabízí moderní katalogový přehled indikátorů životního prostředí. Datové sady jsou sbírány od řady organizací a zpracovávány v systémech, které CENIA provozuje. Z těchto dat pak vychází nejen každoročně vydávané publikace hodnotící životní prostředí, např. Zprávy o životním prostředí ČR, ale i CZEKOMETR, který názorně prezentuje dynamiku tlaku na životní prostředí v krátkém časovém horizontu.

Inovační agentura CzechInvest spustila v letošním roce ambiciozní projekt podpory inovací a technologií – Technologická inkubace. Cílem je systematická podpora startupů a práce s inovačním ekosystémem. Data jsou klíčem k aplikaci umělé inteligence a CzechInvest podporuje jejich otevřenost a implementaci do inovativních projektů.

Český statistický úřad (ČSÚ) v Národním katalogu otevřených dat aktuálně eviduje 834 datových sad – statistická data, ukazatele, číselníky, registry (RES, RUZ), výsledky voleb a sčítání lidu. Přijďte se seznámit s mobilní aplikací ČSÚ a jejími vylepšenými funkcemi.

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) poskytuje otevřená prostorová data, kterými jsou např. data (mj. informace o adresách) vedená v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, údaje katastrální mapy ve vektorové podobě vedené v Informačním systému katastru nemovitostí, prostorová data publikovaná v souladu se směrnicí INSPIRE.

unnamed

Hlídač státu je nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je transparentní státní správa a její efektivní fungování. Na veletrhu otevřených dat vám představí Cenovou analýzu, která nabízí detailní přehled obvyklých jednotkových cen IT služeb na českém trhu. Největším přínosem analýzy je pomoc úřadům s orientací v obvyklých cenových relacích, a dodavatelům se zvýšením šance ve výběrovém řízení.

Stánek organizace IuRe (Iuridicum Remedium), která každoročně pořádá Ceny Velkého bratra, představí několik případů, kdy se na první pohled neškodná veřejně dostupná data mohou stát nástrojem k narušení soukromí. Kudy vede právní hranice omezující otevřená data a co dnes řeší dlouhodobí ochránci práva na soukromí?

Vystavovatel Královehradecký kraj bude na svém stánku prezentovat Datový portál Královéhradeckého kraje,  jenž je informačním místem pro veřejnost z veřejně dostupných a otevřených dat pro Královéhradecký kraj. Data jsou zpracována do uživatelsky přívětivých formátů a předávána transparentně veřejnosti formou infografik, zajímavých přehledů, statistických a mapových výstupů a datových karet. 

Na stánku MVČR se potkáte s týmem národní koordinátorky pro otevřená data Radky Domanské, který se věnuje metodické, technické a právní podpoře poskytovatelů i uživatelů otevřených dat. Dozvíte se, jaká data jsou dnes veřejně dostupná či dokonce otevřená a jaké novinky se chystají v nejbližší době. Budete taky moct napsat podnět na data k otevření, poskytnout zpětnou vazbu a sdílet své tipy na zlepšení kvality dat.

Národní knihovna ČR představí své dosavadní aktivity související s otevřenými daty. Dozvíte se více o tom, jak letos zpřístupnila národní bibliografii, databázi autorit a adresář knihoven v ČR v podobě otevřených dat a co tomu předcházelo. Chybět nebude možnost zjistit, na čem spolupracuje se spolkem Wikimedia ČR a jakou roli v tom hrají Wikidata. Prostor bude i pro diskusi o plánech do budoucna a sdílení zkušeností.

NKÚ bude prezentovat své datové sady, které sestávají ze dvou částí. První jsou data o samotné činnosti NKÚ, jako je například přehled našich kontrol, přehled kontrolovaných osob či základní ukazatele našeho rozpočtu. Druhý typ dat jsou data získaná v rámci kontrolních akcí. Zde jde například o nákupy ochranných a zdravotnických prostředků v době Covidu, databáze jednotkových cen stavebních prací na stavbách silnic I. třídy a dálnic, nebo ceny dopravních prostředků veřejné hromadné dopravy.

Na návštěvníky veletrhu čeká i tým Otevřených měst, neziskové organizace specializované na digitalizaci místních samospráv. Představí, jak pracují s otevřenými daty a s otevřeným kódem. Highlightem letošního roku je aktivita „Czech National Open Source Program Office“, tzv. OSPO, které nyní zakládají s partnery napříč veřejným, akademickým a soukromým sektorem u nás i v zahraničí.

 

 

Krajský úřad Plzeňského kraje v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji představí Odbornou konferenci a Hackathon otevřených dat Plzeňského kraje, jež se pojí k množství datových sad s informacemi z různých odvětví – od dopravy přes volební výsledky až po zdravotnictví.  

Hlavní město Prahu budou na stánku reprezentovat hned dvě organizace. První je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města a sbírá a vytváří velmi přesná data o Praze, která jsou důležitým podkladem jak pro samotný Institut, tak pro další městské instituce, městské části, studenty nebo třeba vývojáře. Seznam všech dat a Otevřená data ke stažení jsou dostupná na Geoportálu hl. m. Prahy, který v blízké budoucnosti čeká zásadní upgrade. Druhou organizací je městská společnost Operátor ICT (OICT), která pro Prahu zajišťuje široké spektrum služeb jak v oblasti informačních a komunikačních technologií, tak v agendě řízení projektů Smart City. Součástí OICT je rovněž pražská datová platforma Golemio. Její tým se uvede prezentací Na co jsme zapomněli při budování ekosystému otevřených dat a představí nový lokální katalog otevřených dat (nahradí aplikaci CKAN). Lokální katalog bude po dokončení poskytnut jako open source a kromě Prahy ho tak budou moci využít další města, kraje a organizace veřejné správy.

 

Wikimedia Česká republika je neziskovou organizací, která v Česku podporuje rozvoj Wikimedia projektů, tj. Wikipedie nebo Wikidata. Představíme vám to, jak Wikidata pracují, jak je lze využít pro práci se strukturovanými daty a kde data získáváme a jak s nimi dále pracujeme. A řekneme si i něco o tom, jak je použít, stejně. Dozvíte se také, co se chystá ve spolupráci s externími subjekty, třeba s Národní knihovnou ČR.