[CROSSROADS] Open Data Expo 2022

Open Data Expo je největším veletrhem otevřených dat v České republice. Letošní ročník zaměříme na zhodnocení toho, co se v České republice za 10 let (ne)podařilo v oblasti otevřených dat prosadit. Při té příležitosti představíme konkrétní příklady dobré praxe a přineseme porovnání se zahraničním.

 

Kdy: 22. listopadu 2022 od 14:00 – 17:30 
Kde: DOX – Centrum současného umění
Téma: co se za posledních 10 let (ne)podařilo

Co by se podle vás mělo udělat pro vyšší efektivitu a smysluplný rozvoj? Hlasujte v naší anketě!

Existují zahraniční a už i domácí příklady, jaké ekonomické, sociální i politické výhody s sebou publikování informací ve formátu otevřených dat přináší. Jsme rádi, že za 10 let se v Česku podařilo rozeběhnout mnoho věcí. Mezi ně patří zřízení Odboru Hlavního architekta eGovernmentu a funkce Národního koordinátora pro otevřená data, založení Registru práv a povinností, vznik Národního katalogu otevřených dat, vypracování metodiky publikování otevřených dat, proškolení úředníků ad. 

Stále ale zbývá hodně práce v oblasti legislativy i systematického publikování dat na některých resortech. Jednou z potřebných věcí je schválení zákona, který bude upravovat přístup k neveřejným datům. Stále není překonán resortismus, není odstraněna složitost procesů Registru práv a povinností, nedaří se sjednotit technickou strukturu údajů ve veřejném datovém fondu. I nadále stojí za to o možnostech využívání dat vzdělávat a nadále šířit povědomí mezi veřejnost, byznys i neziskové organizace.

Otevřená data nikdy nevyjdou z módy, poněvadž jsou optimálním formátem z hlediska dostupnosti, využitelnosti a okamžitého sdílení, ať už pro potřeby veřejné kontroly fungování státní správy nebo interního přenosu mezi propojenými informačními systémy jednotlivých resortů státu. Publikováním datasetů se veřejné instituce stávají transparentnějšími a odpovědnějšími. Na jejich základě lze činit odpovědnější politická rozhodnutí, nastavit efektivnější fungování veřejné správy nebo vytvořit inovativní a potřebné digitální služby, které usnadní život občanům ČR.

Partneři 

Hlavní partneři Open Data Expo 2022
Partneři Open Data Expo 2022
Generální partner projektu Náš stát, naše data