Open Data Expo 2022

 

Open Data Expo je největším veletrhem otevřených dat v České republice. Letošní ročník zaměříme na zhodnocení toho, co se v České republice za 10 let (ne)podařilo v oblasti otevřených dat prosadit. Při té příležitosti představíme konkrétní příklady dobré praxe a přineseme porovnání se zahraničním.

Kdy: 22. listopadu 2022 od 10:00 – 13:00 
Kde: DOX – Centrum současného umění
Téma: co se za posledních 10 let (ne)podařilo

Existují zahraniční a už i domácí příklady, jaké ekonomické, sociální i politické výhody s sebou publikování informací ve formátu otevřených dat přináší. Jsme rádi, že za 10 let se v Česku podařilo rozeběhnout mnoho věcí. Mezi ně patří zřízení Odboru Hlavního architekta eGovernmentu a funkce Národního koordinátora pro otevřená data, legislativní ukotvení, vypracování metodiky publikování otevřených dat, proškolení úředníků, založení Registru práv a povinností, vznik Národního katalogu otevřených dat ad. 

Stále ale zbývá hodně práce v oblasti legislativy i systematického publikování dat na některých resortech. Jednou z potřebných věcí je schválení zákona, který bude upravovat přístup k neveřejným datům. Stále není překonán resortismus a ochota upravit své informační systémy tak, aby data byla kompatibilní se systémy všech ostatních resortů pro okamžité sdílení, tím pádem se stále čeká na fungující centrální registr dat. Určitě stojí za to o možnostech využívání dat vzdělávat a nadále šířit povědomí mezi veřejnost, byznys i neziskové organizace. 

Otevřená data nikdy nevyjdou z módy, poněvadž jsou optimálním formátem z hlediska dostupnosti, využitelnosti a okamžitého sdílení, ať už pro potřeby veřejné kontroly fungování státní správy nebo interního přenosu mezi propojenými informačními systémy jednotlivých resortů státu. Publikováním datasetů se veřejné instituce stávají transparentnějšími a odpovědnějšími.