[CROSSROADS] Open Data Expo 2022

Open Data Expo je největším veletrhem otevřených dat v České republice. Letošní ročník zaměříme na zhodnocení toho, co se v České republice za 10 let (ne)podařilo v oblasti otevřených dat prosadit. Při té příležitosti představíme konkrétní příklady dobré praxe a přineseme porovnání se zahraničním.

 

Kdy: 22. listopadu 2022 od 14:00 – 17:30 
Kde: DOX – Centrum současného umění
Téma: co se za posledních 10 let (ne)podařilo

Co by se podle vás mělo udělat pro vyšší efektivitu a smysluplný rozvoj? Hlasujte v naší anketě!

Existují zahraniční a už i domácí příklady, jaké ekonomické, sociální i politické výhody s sebou publikování informací ve formátu otevřených dat přináší. Jsme rádi, že za 10 let se v Česku podařilo rozeběhnout mnoho věcí. Mezi ně patří zřízení Odboru Hlavního architekta eGovernmentu a funkce Národního koordinátora pro otevřená data, založení Registru práv a povinností, vznik Národního katalogu otevřených dat, vypracování metodiky publikování otevřených dat, proškolení úředníků ad. 

Stále ale zbývá hodně práce v oblasti legislativy i systematického publikování dat na některých resortech. Jednou z potřebných věcí je schválení zákona, který bude upravovat přístup k neveřejným datům. Stále není překonán resortismus, není odstraněna složitost procesů Registru práv a povinností, nedaří se sjednotit technickou strukturu údajů ve veřejném datovém fondu. I nadále stojí za to o možnostech využívání dat vzdělávat a nadále šířit povědomí mezi veřejnost, byznys i neziskové organizace.

Otevřená data nikdy nevyjdou z módy, poněvadž jsou optimálním formátem z hlediska dostupnosti, využitelnosti a okamžitého sdílení, ať už pro potřeby veřejné kontroly fungování státní správy nebo interního přenosu mezi propojenými informačními systémy jednotlivých resortů státu. Publikováním datasetů se veřejné instituce stávají transparentnějšími a odpovědnějšími. Na jejich základě lze činit odpovědnější politická rozhodnutí, nastavit efektivnější fungování veřejné správy nebo vytvořit inovativní a potřebné digitální služby, které usnadní život občanům ČR.

Partneři 

Hlavní partneři Open Data Expo 2022
Partneři Open Data Expo 2022
Generální partner projektu Náš stát, naše data
Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance