Podpořte kvalitní a nezávislou žurnalistiku!

Pomozte nám kultivovat českou novinařinu a staňte se partnerem 12. ročníku prestižní soutěže Novinářská cena. Váš příspěvek nám umožní vynášet na světlo nejlepší novinářské počiny roku, rozviřovat diskusi o stavu české žurnalistiky či přinášet světové trendy, a tím posílit profesionalizaci českého žurnalismu.

Do 12. ročníku soutěže byl přihlášen rekordní počet příspěvků publikovaných nebo odvysílaných v období od 1. ledna do 31. prosince 2021 v tisku, televizi, rádiu, webu či na podcastových platformách. Příspěvky ve 14 kategoriích hodnotí nezávislé odborné komise, složené z respektovaných osobností veřejného života. Slavnostní vyhlášení laureátů proběhne 3. května 2022 v divadelním prostoru Jatka 78 v Praze.

Jaké jsou možnosti podpory 
 • hlavní partner 
 • partner 
 • podporovatel
Jaké jsou možnosti protiplnění podle druhu partnerství
 • vystoupení na slavnostním vyhlášení
 • předávání ceny na slavnostním vyhlášení
 • účast zástupce v porotě 
 • prezentace na vyhlášení (vizibilita partnera na akci)
 • pozvání na slavnostní vyhlášení, včetně volných vstupenek
 • pozvání na doprovodné akce
 • logo a jméno partnera v doprovodných materiálech (web, pozvánka, tisková zpráva)
 • poděkování v tiskové zprávě
V případě zájmu nás kontaktujte

Marie Čermáková
manažerka komunikace s dárci
tel: +420 732 600 544
e-mail: marie.cermakova@osf.cz