fbpx

IX. ročník Společně otevíráme data

 

Jediná soutěž pro neziskové aplikace postavené nad otevřenými daty

Soutěž Společně otevíráme data oceňuje nejlepší neziskové aplikace postavené nad otevřenými daty v ČR. Cílem soutěže je podpořit vznik nových smysluplných služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií. Ocenění získávají aplikace, které přispívají k většímu zapojení veřejnosti do veřejného dění, pomáhají lidem v každodenním životě, vnášejí transparentnost do fungování veřejné správy, kombinují využití otevřených dat a open source nebo upozorňují na významný společenský problém.

Soutěžit mohou zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací, veřejných institucí, studentů i firem s prokazatelným neziskovým zájmem. Každý vítěz obdrží finanční odměnu na další rozvoj aplikace ve výši 30.000,- Kč. Soutěží se ve čtyřech kategoriích, v každé z nich vyhrává 1 aplikace.

 

Kategorie pro IX. ročník pro rok 2021
 • klima a životní prostředí

  V oblasti životního prostředí pokračujeme v podpoře aktivit vedoucích k mitigaci a adaptaci na klimatickou krizi. Touto cestou chceme podtrhnout roli otevřených dat a datové analýzy při řešení komplementárních krizí. 

 • vzdělávání

  Oblast vzdělávání si za období pandemie osvojila řadu nových digitálních technologií. Chceme podpořit aktivity, které využívají data s cílem zkvalitňovat vzdělávací sektor, a současně poukázat na technologické trendy, které využívají a pracují s otevřenými daty.

 • zdraví
  Zdravotní oblast zaznamenala v posledních letech nejvýraznější zájem veřejnosti o otevřená data. I nadále se potvrzuje, že kvalitní data jsou potřebná pro přijímání klíčových adresných opatření při ochraně a garanci veřejného zdraví či v případě individuálního informovaného rozhodování. Chceme proto podpořit projekty, které pomáhají tuto oblast rozvíjet.

   

 • městská data

  Městská data jsou klíčová pro plánování a rozvoj měst a života v něm. V českých a moravských městech žije 70 % populace ČR. Práce s daty pomáhá vedení měst, stejně jako jejich obyvatelům, opírat rozhodnutí o fakta, ať už jde o mobilitu, kulturu nebo společenský život. Chceme proto podpořit inovativní a chytrá řešení postavená na městských datech.

Každá kategorie má vlastní kvalifikovanou porotu, která určí vítěze*ku. Registrace do soutěže bude otevřena od 1. září do 20. října 2021. Slavnostní vyhlášení vítězů*ek se uskuteční večer 23. listopadu 2021 v Centru současného umění DOX v Praze.

Kompletní Pravidla soutěže IX. ročníku Společně otevíráme data

Registrace do soutěže je otevřená od 1. září do 20. října.

Jaký je další přínos otevřených dat?

Trh s otevřenými daty je klíčovým stavebním kamenem datové ekonomiky EU. Podle studie podporující posouzení dopadů směrnice o informacích veřejného sektoru se očekává, že celková přímá ekonomická hodnota informací veřejného sektoru pro 27 členských států Evropské unie a Spojené království se zvýší z 52 miliard EUR v roce 2018 na 194 EUR miliardy v roce 2030.

Politika otevřených dat je rovněž spojena s politikou otevřených údajů o výzkumu, protože obě se týkají údajů financovaných z veřejných zdrojů nebo dat pocházejících z veřejného financování. Tato data by proto měla být otevřeně přístupná a opakovaně použitelná.

Umožnění opětovného použití údajů veřejného sektoru k jiným účelům, včetně komerčních, může:

 • stimulovat hospodářský růst a podněcovat inovace: veřejná data mají značný potenciál pro opětovné použití v nových produktech a službách;
 • pomáhat řešit společenské výzvy vývojem inovativních řešení, například ve zdravotnictví nebo v dopravě;
 • posílit tvorbu politik založených na důkazech a zvýšit účinnost ve veřejné správě;
 • stát se zásadním přínosem pro vývoj nových technologií, jako je umělá inteligence (AI), které vyžadují zpracování velkého množství vysoce kvalitních dat;
 • podporovat účast občanů na politickém a sociálním životě a zvyšovat transparentnost vlády (více zde).

V západním světě se digitalizace stala neodmyslitelnou součástí ve fungování vztahu mezi veřejnou správou a veřejností, v řešení společenských problémů a zvyšování ekonomického potenciálu. Díky tomu, že Ukrajina otevřela data o vzdělávání, trhu s léky, nebo ve spolupráci s nevládním sektorem spustila otevřený portál pro veřejné zakázky, přiteklo vloni do její ekonomiky asi 700 milionů dolarů. V Anglii se zase díky otevření dat ve zdravotnictví snížil počet pacientů umírajících v důsledku operací srdce o 1000 ročně. V ČR však stále zůstává digitalizace na chvostu politického a společenského zájmu, příležitost pro větší transparentnost a otevřené vládnutí je nadále nevyužitá. To chceme změnit. 

Vítězové minulých ročníků