Advokacie otevřených dat krajských zastupitelstev podle „Declaration on Parliamentary Openness“

Datum realizace: 1. 9. 2013 - 31. 3. 2014
Částka: 98000 Kč
Organizace: KohoVolit.eu

Cílem projektu je 1/ analyzovat datovou otevřenost krajských zastupitelstev v České republice na základě Deklarace otevřenosti parlamentů a souvisejících dokumentů, 2/ identifikovat pro každé krajské zastupitelstvo konkrétní nedostatky a vypracovat konkrétní návrhy řešení v širším rámci projektu Hodnocení transparentnosti krajů vypracovávaného Oživením a 3/ následně spolupracovat s krajskými zastupitelstvy na uvedení těchto řešení do praxe.