Akademie pro podporu a zmocnění znevýhodněných žen

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 73094 EUR
Organizace: Lumpíkov z. ú.

Projekt se zaměřuje na podporu a řešení komplexních potřeb znevýhodněných žen. Jedná se o samoživitelky, matky s dětmi v hmotné nouzi a ženy s nižším vzděláním v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu je zvýšit povědomí u veřejných institucí a zaměstnavatelů, aby dokázali lépe a adekvátně reagovat na potřeby cílové skupiny a docházelo k jejímu zmocňování. Požadované změny bude dosaženo prostřednictvím vzdělávacího programu Akademie pro podporu a zmocnění znevýhodněných žen, který umožní získat potřebné znalosti, dovednosti týkající se advokační práce, sdílení zkušeností a přenosu kompetencí.