Podpora rodiny s multifaktoriální zátěží

Datum realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Částka: 311120 CZK
Organizace: Společnost pro ranou péči, z. s.

Zásadním přínosem je včasnost! Často bývá postižení dítěte markantním znakem, který vede k navázání spolupráce se sociální službou. Přestože v rodině zásadnější roli hraje sociálněekonomické znevýhodnění. To samo ale bývá často přehlíženo. Tento projekt umožní kontinuální práci s rodinou holistickým přístupem, zabrání propadnutí sítí podpory a především, poskytne rodičům možnost vnímat potřeby jejich dítěte, což lze až ve chvíli, kdy neřeší existenční ohrožení celé rodiny. Zaměření na skupinu rodin s dětmi ve věku 0-7 let umožňuje zachytit problémy včas.