Aktivně proti digitálnímu vyloučení

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Částka: 74000 CZK
Organizace: Dobro-volně, z. s.

V důsledku pandemie, kdy byla velmi omezena osobní setkání, jsme museli zrušit spousty dobrovolnických aktivit. Tím jsme přišli až o 40 dobrovolníků. Pomáháme především seniorům, kteří ale patří do ohrožených skupin, a osobní návštěvy jsou z bezpečnostního hlediska velmi redukovány. Pro utužení stávajících a navázání nových vztahů proškolíme členy, zaměstnance, dobrovolníky a seniory v používání digitální nástrojů pro online komunikaci. Školení uspořádáme pro 30 osob. Založení webových stránek zlepší a rozšíří předávání informací o projektech spolku a zjednoduší registraci nových dobrovolníků.