Digitalizace služeb v Modroklubíku

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2022
Částka: 70000 CZK
Organizace: Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

Modroklubík je nově zřízený klub pro děti z klientských rodin a partnerských organizací ve věku od 6 do 15 let, jehož cílem je poskytnout dětem vhodné prostředí s vybavením pro doučování, distanční výuku, ale i pro zábavu při trávení volného času. Jelikož Modroklubík vznikl v suterénu budovy, v prostorech, které z důvodu nevyhovujícího konstrukčního řešení dosud nebyly využívány, je nutné zde instalovat WIFI pointy a router a vybavit pracovní stoly přenosnými počítači a vhodným softwarem. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb chceme posílit počítačovou gramotnost zaměstnanců a klientů.