Digitalizace dobrovolnictví v Armádě spásy v České republice

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Částka: 75000 CZK
Organizace: Armáda spásy v České republice, z. s.

Cílem projektu je zefektivnit a digitalizovat správu dobrovolníků a dobrovolnic v Armádě spásy v České republice a zjednodušit naši komunikaci s nimi. Za tímto účelem žádáme o poskytování softwarové služby (SaaS) OnSinch vytvořené pro efektivní správu všech dobrovolníků v naší organizaci prostřednictvím webového rozhraní. Software bude nastaven a průběžně upravován podle potřeb a požadavků Armády spásy. Současně bude propojen s rostoucím celonárodním dobrovolnickým portálem vlnapomoci.cz pro jednoduché a přehledné vyhledávání dobrovolnických příležitostí v České republice. Bude využíván jak ze strany Armády spásy, tak i ze strany samotných dobrovolníků, čímž se stane nejen profesionální databází pro správu dobrovolníků, ale i transparentním komunikačním kanálem mezi oběma stranami.