Aktivní občané a volby 2021: protikorupční témata ve volebních programech a hodnocení politiků

Datum realizace: 1. 6. 2021 - 30. 11. 2021
Částka: 103880 CZK
Organizace: Frank Bold Society

Projekt usiluje o posílení politické participace občanů. Společně s občany budeme prosazovat konkrétní body do volebních programů politických stran a veřejné debaty a připravíme hodnocení politiků, stran a jejich programů. Naším cílem je rozeslat toto hodnocení poštou co největšímu počtu lidí, a tím přispět k informovanému rozhodnutí občanů ve volbách. Tímto projektem motivujeme občany ke komunikaci s politiky a zapojujeme je do rozhodovacích procesů. Zabráníme tak dalšímu poklesu důvěry v demokracii a omezíme korupční prostředí.