Aktualizace a integrace webových prezentací BPWCR

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Částka: 77600 CZK
Organizace: Business & Professional Women CR z.s.

Řešíme srozumitelnější komunikaci vůči členkám a veřejnosti se zájmem o problematiku genderové nerovnosti v odměňování a postavení žen v práci. Analyticky posoudíme dvě hlavní webové prezentace s cílem vzájemně je integrovat a aktualizovat (FAPI, SmartEmailing, registrační modul s napojením na CRM SalesForce, Google Workspace for Nonprofits). Výsledkem bude inovovaný web s automatizovanou komunikací a zpracováním požadavků (registrace, fakturace), který bude pro naše cílové skupiny srozumitelný, uživatelsky vstřícný a umožní intenzivnější účast na našich online a offline aktivitách.