Amaro drom

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 83528 EUR
Organizace: Centrum pěstounských rodin z. s.

Cílová skupina projektu čelí dvojímu znevýhodnění; jde o romské děti, mladistvé a mladé dospělé žijící v náhradních neromských rodinách. Projekt si klade za cíl prostřednictvím rozvoje a rozšíření dosavadních podpůrných aktivit zmocnit tuto znevýhodněnou skupinu k aktivnímu prosazování svého práva na sebeurčení a tím zpevnění jejich pozitivní identity. Cílů projektu zamýšlíme dosáhnout skrze přímou práci s členy této skupiny, zvyšováním kompetencí osob odpovědných za výchovu dětí (pěstounů, osvojitelů) a sdílením dobré praxe mezi odbornou veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči.