Tréninkové zaměstnávání Restart

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 85000 EUR
Organizace: Česká asociace streetwork, o.p.s.

Projekt řeší situaci definované cílové skupiny a potřeby nízkoprahového tréninkového zaměstnávání. Prostřednictvím tréninkového zaměstnání získá cílová skupina kompetence a stabilitu na cestě k sociálnímu začlenění. Organizace získá data, argumenty a partnery pro prosazování inovativní metody práce do systému sociální práce a veřejných politik.