Analýza komunální kampaň v okresech Jeseník a Bruntál -vyčleňování na lokální úrovni v přímém přenosu?

Datum realizace: 6. 10. 2014 - 30. 1. 2015
Částka: 24000 Kč
Organizace: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Problematika vyčleňování menšin se na české politické scéně stává velice aktuální. Zejména v ekonomicky a společensky znevýhodněných lokalitách „strategie vyčleňování“ politickým stranám a hnutím, které tento přístup volí, přináší voličskou podporu a politický úspěch. Komunální volby svým zaměřením a nízkou svázaností s celostátní politikou nabízejí politikům na lokální úrovni vhodnou příležitost pro bohaté využití potenciálu této strategie. Nedostatek mediálního zájmu v regionech, které se potýkají s ekonomickými a společenskými problémy, navíc zvyšuje riziko politické manipulace, což představuje problém zejména u mladé generace. Tento projekt cílí na okresy Jeseník a Bruntál, ve kterých je použití taktiky vyčleňování menšin v nadcházejících komunálních volbách z těchto důvodů pravděpodobné. Jeho součástí je zmapování volební kampaně na lokální úrovni se zaměřením na problematiku menšin a jejich vyčleňování. Na základě této analýzy budou v rámci projektu zorganizovány dva semináře pr