Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 971500 Kč
Organizace: Centrum Kašpar, o.s.

Cílem je odstraňovat genderové nerovnosti v oblasti školství, odbourávat genderové předsudky a stereotypy v myšlení a přispívat k genderové senzitivitě. Oslovíme regionální vzdělávací organizace se soutěží o nejoriginálnější scénář k filmu s genderovou tématikou (50 institucí). Nabídneme jim osvětovou a metodickou podporu k tématu (5 besed a seminářů). Vytvoříme školám interaktivní výukové materiály (5 typů) a návrh harmonizačního dne s genderovým akcentem (1 typ). Individuálním zájemcům/kyním poskytneme genderové poradenství v rozsahu 20 hodin. Odborná komise vybere 3 nejlepší filmové náměty, které budou převedeny do podoby krátkých filmů za účasti autorů/ek, profesionálních herců a filmového štábu. Tvorbě filmů poskytne metodickou supervizi genderová garantka. Zfilmované náměty uvedeme na prvním genderovém minifestivalu v ČR. Filmy vydáme na DVD, zveřejníme na webech a sociálních sítích. Úspěšné autory/ky představíme v rámci festivalu. Divácké hlasování rozhodne o vítězi/ce hlavní ceny. Tou bude mj. odměna rekrutující se motivačně z genderově-osvětové kampaně.