Bez PAStí: norské inspirace pro vzdělávání dětí s PAS

Datum realizace: 19. 1. 2023 - 31. 3. 2023
Částka: 6300 EUR
Organizace: Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost

V rámci projektu proběhne studijní cesta realizačního týmu projektu Bez PAStí – podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol do Norska, kde tým načerpá zkušenosti ze vzdělávání dětí s PAS v Norsku. Tyto zkušenosti následně využije v přípravě manuálu pro začleňování dětí s PAS do běžných škol v ČR a do přípravy souvisejícího kurzu pro vyučující.