Bezpečí otevřeno – Norské inspirace

Datum realizace: 26. 1. 2023 - 30. 11. 2023
Částka: 6331 EUR
Organizace: Otevřeno, z. s.

Zorganizujeme online přednášku, 2 workshopy a debatu, které mají za cíl přinést dobrou praxi z norského vzdělávacího systému vzdělavatelům budoucích učitelů, současným i budoucím učitelům a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti. Zaměříme se na wellbeing a inkluzivní vzdělávání. Projekt reaguje na nedostatečné pokrytí tohoto tématu v oblasti přípravy učitelů. Cílíme na minimálně 120 účastníků, převážně z řad vzdělavatelů budoucích učitelů, kteří budou tyto znalosti předávat budoucím učitelům, kteří budou vytvářet pro děti bezpečné prostředí na školách a rozvíjet s nimi dovednosti wellbeingu.