Studijní cesta s TikTokem na Island

Datum realizace: 1. 6. 2022 - 22. 12. 2022
Částka: 3999 EUR
Organizace: Amnesty International Česká republika, z.s.

Studijní cesta a spolupráce mladých lidí z ČR a Islandu je navazujícím a prohlubujícím doplňkem probíhajícího projektu „Jako fakt?“. Projekt „Jako fakt?“ je zaměřen na bourání stereotypů ve vztahu menšinám (etnické, sexuální atd.) a je podpořen systémovým grantem ACF a obsahuje videokampaň, kdy část realizují sami mladí sledující (TikTok) vlastními videi s příběhy. Díky bilaterálnímu grantu se autoři nejzdařilejších videí účastní studijní cesty na Island organizované společně s Amnesty Iceland, kde se potkají s vrstevníky, zástupci menšin na Islandu a experty na lidskoprávní témata.